Thương Hiệu

previous arrow
next arrow
Slider
5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

Máy đánh nhuyễn thịt có gia liệu (TMTP-D06) do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Thiết bị là một trong những sản phẩm quan trọng được thiết kế tối ưu nhằm thay thế rất nhiều nhân lực, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao năng suất, đẩy mạnh hiệu … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt có gia liệu (TMTP-D06)”

Máy đánh nhuyễn thịt KS-TQ8 (TMTP-D03) do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường. Là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm. Máy có thể thay thế rất nhiều lao động lành nghề làm việc … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt KS-TQ8 (TMTP-D03)”

Máy đánh nhuyễn thịt QS-620A (TMTP-D04) do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường. Là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm. Máy có thể thay thế rất nhiều lao động lành nghề làm việc … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt QS-620A (TMTP-D04)”

Máy đánh nhuyễn thịt QS-630 được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy thực phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt QS-630 (TMTP-D07)”

Máy đánh nhuyễn thịt TQ5 (TMTP-D01) do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường. Là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm.Máy có thể thay thế rất nhiều lao động lành nghề làm việc cùng … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt TQ5 (TMTP-D01)”

Máy đánh nhuyễn thịt Zukun ZK-TQ5 (TMTP-D02) do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường. Là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm. Máy có thể thay thế rất nhiều lao động lành nghề làm … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt Zukun ZK-TQ5 (TMTP-D02)”

Máy đánh nhuyễn thịt, rau ZB-80 (TMTP-D05) do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường và là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm. Máy có thể thay thế rất nhiều lao động lành nghề … Đọc tiếp “Máy đánh nhuyễn thịt, rau ZB-80 (TMTP-D05)”

Máy đánh nhuyễn thịt

Máy đánh nhuyễn thịt do Công Ty CP Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường. Là một trong những thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm.Máy có thể thay thế rất nhiều lao động lành nghề làm việc cùng một thời điểm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến.

Máy đánh nhuyễn thịt tương tự