Thương Hiệu

previous arrow
next arrow
Slider
1.020.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

Nơi nhập dữ liệu
4.700.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

2.600.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

3.880.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

Bình giữ nhiệt 20L được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy thực phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước … Đọc tiếp “Bình giữ nhiệt 20L (TMNH-A08)”

Nơi nhập dữ liệu

Máy đun nước nóng công nghiệp HL80 được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng … Đọc tiếp “Máy đun nước nóng công nghiệp HL80 (TMNH-A03)”

Máy đun nước nóng công nghiệp LB 20 được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Thiết Bị Nhà Hàng. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng … Đọc tiếp “Máy đun nước nóng công nghiệp LB 20 (TMNH-A05)”

Máy đun nước nóng công nghiệp LB 30 được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Thiết Bị Nhà Hàng. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng … Đọc tiếp “Máy đun nước nóng công nghiệp LB 30 (TMNH-A06)”

Máy đun nước nóng công nghiệp LB 60 được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Thiết Bị Nhà Hàng. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo … Đọc tiếp “Máy đun nước nóng công nghiệp LB 60 (TMNH-A07)”

Thiết Bị Nhà Hàng