Thương Hiệu

previous arrow
next arrow
Slider
9.700.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

8.570.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

7.700.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

8.200.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

7.300.000 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

5 VNĐ

Đặt MuaSo sánh

Tủ cơm 10 khay dùng điện CH-B-250 (TMTP-Q05) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty. Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt tỏa đều … Đọc tiếp “Tủ cơm 10 khay dùng điện CH-B-250 (TMTP-Q05)”

Tủ cơm 10 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q20) Tủ cơm 10 khay dùng điện không điều khiển VN  được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa … Đọc tiếp “Tủ cơm 10 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q20)”

Tủ cơm 10 khay dùng gas và điện (VN) (TMTP-Q29) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm … Đọc tiếp “TỦ CƠM 10 KHAY DÙNG GAS VÀ ĐIỆN (VN) (TMTP-Q29)”

Tủ cơm 12 khay dùng điện có điều khiển (TMTP-Q08) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty. Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt … Đọc tiếp “Tủ cơm 12 khay dùng điện có điều khiển (TMTP-Q08)”

Tủ cơm 12 khay dùng điện không điều khiển (TMTP-Q24) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty. Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt … Đọc tiếp “Tủ cơm 12 khay dùng điện không điều khiển (TMTP-Q24)”

Tủ cơm 12 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q21) Tủ cơm 12 khay dùng điện không điều khiển VN được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa … Đọc tiếp “TỦ CƠM 12 KHAY DÙNG ĐIỆN KHÔNG ĐIỀU KHIỂN VN (TMTP-Q21)”

Tủ cơm 12 khay dùng gas và điện (VN) (TMTP-Q30) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được sử dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm … Đọc tiếp “TỦ CƠM 12 KHAY DÙNG GAS VÀ ĐIỆN (VN) (TMTP-Q30)”

Tủ cơm 24 khay dùng điện có điều khiển VN (TMTP-Q11) Tủ cơm 24 khay dùng điện có điều khiển VN  được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa … Đọc tiếp “Tủ cơm 24 khay dùng điện có điều khiển VN (TMTP-Q11)”

Tủ cơm 24 khay dùng điện không điều khiển (TMTP-Q12) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt … Đọc tiếp “Tủ cơm 24 khay dùng điện không điều khiển (TMTP-Q12)”

Tủ cơm 6 khay dùng điện có điều khiển (TMTP-Q01) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty… Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt … Đọc tiếp “Tủ cơm 6 khay dùng điện có điều khiển (TMTP-Q01)”

Tủ cơm 6 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q18) là dòng sản phẩm mới, được Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Tủ nấu kết hợp các chức năng như: nấu, hấp, giữ ấm, nâng cao tối đa khả năng sử dụng cho người tiêu dùng. Tủ được thiết kế dạng đứng, hiện … Đọc tiếp “Tủ cơm 6 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q18)”

Tủ cơm 6 khay dùng gas và điện (VN) (TMTP-Q27) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm … Đọc tiếp “TỦ CƠM 6 KHAY DÙNG GAS VÀ ĐIỆN (VN) (TMTP-Q27)”

Tủ cơm 8 khay dùng điện có điều khiển (TMTP-Q03) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt … Đọc tiếp “Tủ cơm 8 khay dùng điện có điều khiển (TMTP-Q03)”

Tủ cơm 8 khay dùng điện không điều khiển (TMTP-Q04) là dòng sản phẩm được Tân Minh cung cấp, tủ chuyên dùng nấu cơm trong các phòng ăn khu công nghiệp, căng tin trường học, các bếp ăn tập thể, các công ty Tủ có hệ thống phân phối hơi đều, đa chiều, giúp hơi nhiệt … Đọc tiếp “Tủ cơm 8 khay dùng điện không điều khiển (TMTP-Q04)”

Tủ cơm 8 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q19) Tủ cơm 8 khay dùng điện không điều khiển VN được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa … Đọc tiếp “Tủ cơm 8 khay dùng điện không điều khiển VN (TMTP-Q19)”

Tủ cơm 8 khay dùng gas và điện (VN) (TMTP-Q28) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm … Đọc tiếp “TỦ CƠM 8 KHAY DÙNG GAS VÀ ĐIỆN (VN) (TMTP-Q28)”

Tủ hấp cơm dùng điện